من و بالشت و دوستی بی پایان


من با کار کردن مشکل ندارم؛ من با صبح زود از خواب بیدار شدن مشکل دارم.

دوازده سال دوران مدرسه، صبح‏ها تو دستشویی اشک ریخته‏ام و به اونی که صبح زود و واسه شروع کارها انتخاب کرد لعنت فرستاده‏ام. 

حالا دیگه گریه نمی‏کنم، فقط ناله می‏کنم: خدا خدا! چرا؟

و خدا هیچوقت نگفته چرا. هیچوقت


1 کروکامنت:

Varand گفت...

جوابتو نمیده اینقد مزاحمش نشو چون اون تمام شب بیدار بوده و اون موقع صبح بیدار نیس که جواب بده بهت !

ارسال یک نظر