کروکودیل اینجا! کروکودیل اونجا! کروکودیل همه جا!

کروکودیل ها آبگیرشون و عوض کرده ن.. کروکودیل ها همیشه دنبال تغییر بوده اند و با هر تغییر زندگی بهتری پیدا کرده اند.. برهمین اساس کروکودیل ها تصمیم گرفته اند به جای بلاگ اسپات، به آبگیر سایت خودشون برن! همینه که هست! کروکودیل ها همچین موجوداتی هستن!
بعله!