حق مسلم ماست، آرامش و می گم

دکتر بهم عصاره‏ی استوخودوس داده، گفته بخور آروم شی، بخور و با خودت تصور کن داری تو امریکا زندگی می‏کنی، بخور شاید یادت بره اینجا اون بهشتی که خدا وعده داده بود نیست. اینجا راهیست میانبر واسه رسیدن به خدا!

0 کروکامنت:

ارسال یک نظر