25- کرو بوس بُ-کن ازم!

حرفهای فلسفی را بی‏‏‏خیال! برای کوله‏بار من زیاد سنگینند.. حرفهای عاشقانه‏را هستم اما! هرچه عاشقانه‏تر گویم، سبک‏بال‏تر می‏شوم.. حرفهای عاشقانه‏را هستم.. نزدیک بیا، عاشقانه‏هایم سرریـــــــــزند...

فرق نمی‏کنه تو کدوم جاده پا بذارم.. "تمام راه‏ها به تو ختم می‏شوند"..

::

هیچ‏چیز بیشتر از صحبت ِ ازدواج به مامان هما روحیه نمی‏ده.. هیچ‏چیز هم بیشتر از صحبت درمورد خواستگارهای مردودی ِ خاله‏ها مایه‏ی عذابش نیست!

"مادر! انقد سخت نگیر، مث این خاله‏هات می‏شیا! خواستگار میومد واسش، چه قیــــافه‏ای می‏گرفت واسه یارو، نمی‏شد نیگاش کرد.. همین گیتی خانوم! می‏خواس واسه پسرش.. حالا پسره طاس بود! خب باشه.. طاس بوده، دزد که نبوده! حالا قدش هم کوتوله بود یه‏کم! خب چه عیب داره! نه حالا خودش خیلی بلنده.. می‏گه وانت داره! خب داداش خودت هم وانت داشت! عیب داره؟"
گوش‏هاش سنگینه! سنگینه و نمی‏شه خرخره‏ت و پاره کنی و بگی وانت داشتنش اشکال نداشت! اما پشت ِ وانت دوتا بچه قدو نیم قد هم که داشت!
مامان هماس دیگه! هیچی بیشتر از صحبت ِ ازدواج بهش روحیه نمی‏ده!

::

روزنامه:
  • خطاب به کروکودیل: می‏گم بوس بکن ازم..
  • کروکودیل ِ خسته: اسمم سوسنه! نه اعظم!
  • توضیح ِ صحنه: کروکودیل ِ خسته با موهای سبدی درحا....

اقا کات! کات! این چه افتضاحیه؟! جمعش کن آقا! جمع کن!

::

پ-ن: پروفایل هرچی هم زور بزنه، باز جای سیصدوشصت و نمی‏گیره! یکی این و به جی‏راسل! بگه!

بازهم پ-ن: هیچکاک دار فانی و وداع گفت.

::

پایان نامه:

امروز کروکودیل عجب شنایی کرده بود!

  • پیشنهاد: آدامس با طعم کروکودیل ِ موشولینا اینا
  • قیمت: به میزان بلیط کنسرت ساسی مانکن.. بروبچز اگه خواستن علی پیشتاز!
  • دستور مصرف: قبلن تفاوت گوشواره و دخترخاله را به کروکودیل توضیح دهید.