افسانه ی چایوچایی

حتا پیدایش چای هم افسانه داره به روایت‏های گوناگون؛ حتا من می‏تونم افسانه بگم به روایت‏های مکرر از بدمستی‏هایی که با چای کرده‏م، از خماری‏هایی که بدون چای کشیده‏ام، از دلگرمی‏های که از چای گرفته‏م.
می‏تونم شبانه روز از تاثیر چای روی تک تک سلولهای بدنم بگم، تاثیرات شگرف، تاثیرات عظیم.
می‏تونم با چای زمستون و سر کنم حتا، خستگیم و در کنم حتا.
زندگی کنم حتا.

2 کروکامنت:

Varand گفت...

خیلی باحال بود ... بدمستی با چای!

مهندس پنگول جونی گفت...

معتااااااااااااااااااااااد

ارسال یک نظر