دکون وا کرده ن واسه ما

صدسالی یه بار قصد نوشتن می کنم اما همون هم مصادف با مسائل گنگ و مسخره می شه اغلب.

میری کرو.IR مطلب بذاری بعد عمری، می بینی هک شده؛ بعد هی با خودت می گی خب آخه که چی؟؟؟ مگه سایت سازمان ملله. بابا یه سایت درپیت خسته س، با طعم های مکدر؛

خب آخه که چی!

بعد حالا این بماند؛ کرو.com که ما بودیم و نمی‏‏‏ گفتن حالت چطوره رو گذاشتن واسه فروش؛ 1095 دلار. احساس آدمی رو دارم که خونه ش رو ارزون می فروشه، بعد یه روز داره رد می شه می بینه فروختنش با قمیتی که سالها بیاد و بره خودش نمی تونه دوباره بخرتش.

خب آخه که چی!