فراموشی... فراموشی.. فراموشی


می گه رها کن
می گم رها کردم بابا؛ نیگا رو هواس، قاطی ابرها

می گه پس چرا افعالت هنوز مضارعن
می گم دستور زبانم ضعیفه؛ با فارسی مشکل هستم

می گه دروغگو چیه؟
می گم سگ؟ کم حافظه؟

می گه هوا چی؟ هوا چند نفره س؟
می گم سه نفره، چهارنفره، اصلن تو بگیر نه نفره؛ دو نفره نیست به مولای متقیان

می گه خب. ما می گیم رها کردی؛ شمام بگین بائشه
می گم بائشه

3 کروکامنت:

ناشناس گفت...

drud age ye ruzi in cro coment ru didi esme blogeto ye search to google bezan va bebin chetori az esmesh so estefade mishe

مستفا میم گفت...

بائشه

مستفا میم گفت...

سلام
فید وبلاگم عوض شده
http://mostafamaleki.blogspot.com/

ارسال یک نظر